Zasady gry

W Tysiąca gra się kartami w czterech kolorach o wartościach: 9, W, D, K, 10, A. W grze mogą brać udział dwie, trzy lub cztery osoby i w zależności od liczby graczy, różnie rozdaje się karty. Celem gry jest zdobycie/przekroczenie 1000pkt.

Zasady wspólne (niezależne od liczby graczy):

 • po rozdaniu kart następuje licytacja (rotacyjnie wybierana jest osoba rozpoczynająca licytacje)
 • licytuje się co 10 punktów poczynając od 100
 • jeśli gracz nie ma meldunku, nie może licytować powyżej 120
 • w trakcie gry zgłaszane są meldunki - tylko damą bądź królem
 • w trakcie gry istnieje przymus przebijania karty kartą wyższą, jeśli taką mamy (kartą wyższą lub atut)
 • po zakończeniu gry osobie licytującej dodaje się lub odejmuje punkty, które wylicytował, w zależności od przekroczenia deklarowanej wartości
 • pozostałym osobom dodaje się punkty, które w danej grze ugrali (zaokrąglone do 10)
 • jeśli gracz ma powyżej 800 punktów, punkty nie są doliczane, chyba, że gracz je wylicytował

Gra dla dwóch graczy:

 • rozdaje się 10 kart dla każdego z graczy, pozostałe karty rozdziela się na dwa musiki (po 2 karty)
 • po licytacji, wygrywający wybiera musik, pokazuje go pozostałym a potem ze swoich 12 kart wyrzuca dwie karty
 • nie wybrany musik nie jest widziany, karty wyrzucane również

Gra dla trzech graczy:

 • każdy gracz dostaje 7 kart, pozostałe 3 karty to musik
 • po licytacji każdy widzi musik, wygrywający zabiera go i rozdaje po dowolnej karcie ze swoich 10. dalej każdy gracz ma już po 8 kart

Gra dla czterech graczy:

 • gra identyczna jak gra dla trzech graczy, jednak rotacyjnie wybierany jest gracz który nie gra w danej partii (domyślnie jest to ostatni w kolejce do licytacji)
 • punkty dla gracza który nie gra są liczone z musika przed rozdaniem kart 50 punktów za asa, i meldunek jak meldunek (100, 80, 60, 40)

Punktacja:

 • 9 - 0p
 • W - 2p
 • D - 3p
 • K - 4p
 • 10 - 10p
 • A - 11p

Meldunki:

 • Kier (czerwo) - 100p
 • Karo (dzwonek) - 80p
 • Trefl (żołądź) - 60p
 • Pik (wino) - 40p