Zasady gry

Zasady gry

Statki to gra dla dwóch osób, z których każdy ma do dyspozycji dwie plansze stupolowe (10x10). Kolumny oznaczone są kolejnymi literami, a rzędy kolejnymi liczbami.

Każdy z graczy ma do dyspozycji 10 okrętów:

cztery pojedyncze zajmujące jedno pole:
trzy podwójne zajmujące dwa pola:
dwa potrójne zajmujące trzy pola:
jeden poczwórny zajmujący cztery pola:

Gra polega na zniszczeniu floty przeciwnika, poprzez zatapianie poszczególnych okrętów. Odbywa się to poprzez wskazywanie atakowanego pola przeciwnika.

Na większej planszy rozmieszcza się swoje okręty. Okręty te można rozmieścić dowolnie, z jednym tylko ograniczeniem: nie mogą się one stykać ze sobą żadnym bokiem ani rogami po przekątnej. Okręt kładzie się na planszę przeciągając go z zasobników umieszczonych na dole planszy. Okręty mogą leżeć poziomo lub pionowo. Aby obrócić okręt należy (po położeniu go na planszę) kliknąć na nim myszką. Okręt nie obróci się, jeśli nie będzie miejsca na położenie go w obróconej pozycji. Po rozmieszczeniu wszystkich swoich okrętów należy kliknąć w menu na przycisk "gotowy!".

Druga, mniejsza plansza, służy do zaznaczania strzałów przeciwnika.

Grę rozpoczyna gracz wybrany losowo. Każdy z graczy podczas gry atakuje pole przeciwnika oznaczając pole, na którym przypuszcza, że znajduje się okręt np. C6. Gracz, który w swoim strzale trafił okręt przeciwnika otrzymuje o tym informację.

Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy zatopi flotę przeciwnika.