Obsługa rozmówek

Rozmówki na sali podzielone są na kanały. Wysyłane teksty trafiają tylko do osob przebywających na tym samym kanale co wysyłający. Na liście obecnych, przydomki osób przebywających na tym samym kanale co gracz, napisane są kolorem czarnym, pozostałe w kolorze jaśniejszym.

Jeśli w opisie polecenia parametr jest podany w nawiasach kwadratowych (np. /$gu [przydomek] ) oznacza to, że parametr ten jest opcjonalny i nie trzeba go podawać. Zwykle polecenie bez parametru pełni trochę inną funkcję, niż polecenie z parametrem.

Tak oznaczone polecenia dostępne są tylko dla osób ze statusem eksperta.

 • prywatne wiadomości
  • /przydomek tekst
  • powoduje wysłanie wiadomości do konkretnej osoby (może być na innym kanale)
  • przykład:
  • /kasia może wyskoczymy dziś do kina? :)
 • zostawianie wiadomości użytkownikom nieobecnym na sali
  • /$msg przydomek tekst
  • Wiadomość o wpisanej treści zostanie zapisana w skrzynce odbiorczej adresata. Wiadomość może mieć do 200 znaków długości.
  • przykład:
  • /$msg kasia dzisiaj nie będzie mnie na sali
 • odbieranie wiadomości
  • /$msg
  • Powoduje wyświetlenie pierwszej wiadomość ze skrzynki.
 • wyłączanie wyświetlania rankingu
  • /$ur
  • Powoduje ukrycie własnego rankingu na salach i stołach.
 • włączanie wyświetlania rankingu
  • /$pr
  • Powoduje odkrycie własnego rankingu na salach i stołach.
 • sprawdzanie ostatniego logowania gracza
  • /$o przydomek
  • Powoduje wyświetlenie, kiedy dana osoba ostatnio była na sali gry.
  • przykład:
  • /$o kasia
 • ignorowanie użytkownikow
  • /$i przydomek
  • wszystkie wiadomości wysyłane przez osobę o podanym przydomku nie będą wyświetlane
  • przykład:
  • /$i ktos_kto_sie_brzydko_wyraza
 • usuwanie ignorowania użytkownika
  • /$ui przydomek
  • wszystkie wiadomości wysyłane przez osobę o podanym przydomku będą wyświetlane
  • przykład:
  • /$ui skruszony_przeklinacz
 • lista kanałów
  • /$lk
  • wyświetla listę dostępnych kanałów
  • przykładowy wynik działania polecenia $lk:
  • Dostępne kanały: #0 #1 %pogaduchy
  • Kanały #0 i #1 są kanałami publicznymi automatycznie tworzonymi przez system. Wszystkie kanały systemowe maja na początku znak '#'. Kanał %pogaduchy jest kanałem prywatnym. Wszystkie kanały tego typu rozpoczynają sie '%'.
 • lista użytkowników
  • /$lu [nazwa_kanalu]
  • wyświetla listę użytkowników na podanym kanale, jeżeli kanał nie został podany to domyślnie przyjmowany jest ten na którym aktualnie przebywa użytkownik
 • zmiana i/lub tworzenie kanału
  • /$zk nazwa_kanalu [haslo]
  • Zmienia kanał jeżeli kanał o podanej nazwie już istnieje, lub tworzy nowy. Nazwy kanałów (przy tworzeniu także) należy podawać razem ze znakami specialnymi '#' i '%'. Tworzyć można tylko kanały których nazwa zaczyna się od '%'. Jeżeli podczas tworzenia kanału zostanie podane hasło, to wszyscy kolejni użytkownicy wchodzący na dany kanał będą musieli podać to hasło.
  • przykład:
  • /$zk test sezam
  • Jeśli kanał test nie istnieje, to spowoduje założenie kanału o tej nazwie zabezpieczonego hasłem sezam i przełączenie nań uzytkownika. Gdyby kanał o nazwie test istniał użytkownik zostałby przełączony na ten kanał o ile hasło byłoby prawidłowe.
 • wyświetlenie aktualnego hasła dla kanału
  • /$h
  • Wyświetla hasło dla tego kanału o ile jest ustawione. Działa tylko dla właściciela danego kanału.
  • przykładowy wynik działania polecenia $h:
  • Hasło na tym kanale: koniki
 • zmiana hasła na kanale
  • /$zh [nowe_haslo]
  • Zmienia hasło na kanale i ustawia je na nowe_haslo. Jeżeli żadne hasło nie zostało podane to stare zostaje usunięte i na kanale nie ma już ustawionego hasła. Działa tylko dla właściciela danego kanału.
  • przykład:
  • /$zh kombinerki
 • zlokalizowanie użytkownika
  • /$gu [przydomek]
  • Wypisuje na którym kanale znajduje się użytkownik o podanym przydomku. Jeżeli przydomek nie zostanie podany wypisywany jest kanał na którym aktualnie przebywa użytkownik.