Ranking

Do rankingu zalicza się ostatnie 60 partii rankingowych rozegranych w ciągu ostatnich 180 dni. Ranking jest średnią artmetyczną punktów (żargonowo zwanych skalpami) zebranych podczas każdej z tych partii. Jeśli ich liczba w tym okresie jest mniejsza niż 60, są one uzupełniane do tej wartości skalpami po 100.

"Skalpem" gracza z rozegranej partii jest ranking przeciwnika:

 • powiększony o 50 w przypadku zwycięstwa;
 • pomniejszony o 50 w przypadku porażki;
 • nie zmieniony w przypadku remisu.

Powyższa zasada jest modyfikowana w przypadku, gdy różnica rankingów między przeciwnikami przekracza 50, a zwycięży gracz z wyższym rankingiem. W takim przypadku "skalpami" obu zawodników są ich własne rankingi.

Ranking jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej. Opisany sposób obliczania rankingu jest oparty na "Metodzie Hollingtona".

Uwaga:

 • jeżeli po wygraniu kolejnej partii okaże się, odpadła partia z lepszym skalpem niż ta ostatnio wygrana, to ranking SPADNIE.
 • ranking jest przeliczany przy każdym wejściu na salę

Przykład obliczania skalpów z danej partii:

Grali:

 • gracz Antek (ranking: 160)
 • gracz Bartek (ranking: 130)

Po partii:

 • wygrał Antek
  • skalpy Antka: 130 + 50 = 180
  • skalpy Bartka: 160 - 50 = 110
 • wygrał Bartek
  • skalpy Antka: 130 - 50 = 80
  • skalpy Bartka: 160 + 50 = 210
 • remis
  • skalpy Antka: 130
  • skalpy Bartka: 160

Jak widać z powyższego przykładu bardziej cenione jest zwycięstwo gracza, który miał mniejsze szanse na wygranie (poprzednio niższy ranking od przeciwnika).