Zasady gry

Gra Othello (znana też pod nazwą Reversi) polega na otaczaniu pionków przeciwnika swoimi, przez co zmieniają one kolor. Grę rozpoczyna zawsze gracz grający czarnymi pionkami.

Jeśli jeden z graczy nie ma możliwości zablokowania i odwrócenia na swój kolor ani jednego pionka przeciwnika, wówczas traci ruch.

Ilość zablokowanych i odwracanych pionków jest dowolna i może nawet dotyczyć kilku rzędów jednoczenie, czy to pionowo, poziomo, czy po skosie. Rzędem nazywamy jeden lub więcej pionków w linii ciągłej.

Wszystkie zablokowane pionki w danym posunięciu muszą być odwrócone nawet jeśli korzystniej dla danego gracza było by ich nie przewracać.

Cofnięcie błędnego ruchu jest możliwe tylko jeśli przeciwnik nie wykonał jeszcze kolejnego ruchu po kolejnym posunięciu przeciwnika.

Raz umieszczony na planszy pionek nie może być w trakcie trwania gry przeniesiony na inne miejsce.

Jeśli jeden z graczy pozbędzie się już wszystkich pionków a w kolejnym ruchu ma szansę zablokować przeciwnika, to drugi z graczy zobowiązany jest dać mu jeden ze swoich pionków.

Gra kończy się w momencie, gdy żaden z graczy nie ma możliwości ruchu. Wówczas wygrywa ten z graczy, który ma więcej pionków swojego koloru na planszy.

PRZYKŁADOWY POCZĄTEK PARTII: