Zasady gry

Gra w kości polega na rzucaniu pięcioma kostkami i zbieraniu punktów za wyrzucony układ kostek. Mogą w nią grać maksymalnie cztery osoby. W każdej kolejce można wykonać maksymalnie trzy rzuty. Po każdym rzucie można wybrać kostki, które chce się zatrzymać i rzucać tylko tymi, które pozostaną na stole.

Punkty zapisywane są w tabeli, która składa się z dwóch głównych części i z jednej, bądź trzech kolumn - w zależności od wybranych zasad gry. Każdą kolejkę można zapisać tylko raz i każde pole może być użyte tylko raz. Jeśli wyrzucony układ nie może zostać zapisany w żadnym z "pasujących" pól, należy zapisać go w dowolnym innym polu (za 0pkt).

Po każdym rzucie w każdym polu tabeli pojawiają się wartości punktów, jakie można uzyskać za ten rzut.

zasady punktacji wspólne:

górna część tabelki:
 • wartość rzutu to suma punktów na wszystkich kostkach z odpowiednią wartością, np. dla układu kostek "5 5 2 1 6" w polach "1", "2", "6" zapisać można odpowiednio 1, 2 i 6 punktów, a w polu "5" - 2*5 = 10 punktów.
dolna część tabelki:
 • trójka: przy wyrzuceniu na conajmniej trzech kostkach takiej samej liczby oczek - suma oczek na wszystkich kostkach
 • czwórka: przy wyrzuceniu na dokładnie czterech kostkach takiej samej liczby oczek - suma oczek na wszystkich kostkach
 • full: przy wyrzuceniu dwóch różnych liczby oczek na dwóch i trzech kostkach (np. "1 1 2 2 2") - 25 pkt
 • mały strit: przy wyrzuceniu na czterech kostkach kolejnych liczb (np. "1 2 3 4 6") - 30 pkt
 • duży strit: przy wyrzuceniu na pięciu kostkach kolejnych liczb (np. "1 2 3 4 5") - 40 pkt
 • generał: przy wyrzuceniu na pięciu kostkach takiej samej liczby - 50 pkt
 • szansa: suma oczek na wszystkich kostkach
premie:
 • jeśli suma punktów w kolumnie w górnej części tabelki wynosi minimum 63 punkty, gracz otrzymuje dodatkowo 35 punktów premiowych.
 • jeśli pierwszy wyrzucony generał został zapisany jako generał, to każdy następny:
  • może zastąpić dowolny układ z dolnej części tabelki, jeśli w górnej części tabelki wypełnione jest pole liczb, z których składa się generał
  • daje dodatkowo 100 punktów premiowych (dopisywanych do pola "generał")

dodatkowe zasady punktacji dla kości potrójnych:

 • w drugiej i trzeciej kolumnie wartości punktowe rzutów wynoszą odpowiednio 2x i 3x wartość rzutu w/g powyższych zasad (dotyczy to również punktów premiowych i progu dla premii z górnej części tabelki)
 • jeśli pierwszy wyrzucony generał został zapisany jako generał, to każdy następny:
  • może zastąpić dowolny układ z dolnej części tabelki pod warunkiem, że w danej kolumnie wypełnione jest zarówno pole "generał", jak i pole liczb tworzących generała
  • daje dodatkowo 100, 200 lub 300 punktów premiowych (w zależności od tego, w której kolumnie się go zapisze) pod warunkiem, że wszystkie trzy pola "generał" są wypełnione wartościami różnymi od zera