Zasady gry

Gra przeznaczona jest dla trzech osób. Jedna gra składa się z 18 rozgrywek. Rozgrywek jest sześć:

  • cztery z atu (po jednej rozgrywce na każdy z czterech kolorów)
  • bez atu
  • bez lew (nie ma atu ale trzeba brać jak najmniej lew)

Każdy gracz w trakcie gry może wybrać dany rodzaj rozgrywki tylko raz. Rozgrywka wybierana jest zawsze przez gracza siedzącego po lewej stronie rozdającego. Wyboru dokonuje się na podstawie pierwszych sześciu kart. Po dokonaniu wyboru gracz bierze resztę kart ze stołu. W tym momencie gracze mogą wymienić posiadane karty - ale tylko w przypadku rozgrywki z atu. W rozgrywkach bez atu i bez lew nie ma możliwości wymiany.

Wymiany kart może dokonać ten gracz, który w poprzedniej rozgrywce uzyskał dodatnią liczbę punktów. Wymienić je może z graczem, który uzyskał ujemną ilość punktów. Jeśli dodatnią liczbę punktów uzykało dwóch graczy, pierwszeństwo ma ten, który w obecnej rozgrywce będzie miał więcej lew do wzięcia. Jeśli ujemną liczbę punktów uzyskało dwóch graczy, to trzeci może wymienić karty u obu z nich.

Wymienić można maksymalnie tyle kart ile punktów dodatnich zdobyło się w poprzedniej rozgrywce. Można wymienić wszystkie karty. Gracz otrzymując karty od wymieniającego musi za każdą z nich oddać najwyższą posiadaną kartę w tym samym kolorze - jeśli takiej nie ma to oddaje tę, którą otrzymał. Jeśli gracz, u którego następuje wymiana, dostanie kartę do wymiany w kolorze atu, nie musi on oddawać najwyższej karty w tym kolorze - może oddać dowolną inną kartę.

Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który dokonał jej wyboru. Jest obowiązek dorzucania do koloru. Nie ma natomiast obowiązku przebijania starszą kartą a także nie ma obowiązku wyrzucenia atu w przypadku, gdy nie ma koloru wyjścia.

Rozdający musi wziąć w rozgrywce minimum 3 lewy, gracz po prawej stronie rozdającego minimum 5 lew, a trzeci gracz (wybierający rodzaj rozgrywki) - 8 lew. Stąd pochodzi nazwa gry - 3-5-8. Gracz, który weźmie więcej (mniej) lew, niż powinien otrzymuje tyle punktów na plus (na minus), ile wziął lew za dużo (za mało). W przypadku gry bez lew rozdający może wziąć maksymalnie 8 lew, gracz po prawej stronie rozdającego - maksymalnie 5 lew, a trzeci gracz (wybierający rodzaj rozgrywki) - 3 lewy. Punktacja jest odwrotna niż w innych typach rozgrywek - za lewy nadmiarowe przyznaje się punkty ujemne, a za brakujące - punkty dodatnie.

Grę wygrywa ten z graczy, który po ostatnim, osiemnastym rozdaniu uzyska najwięcej punktów.