Konfiguracja środowiska Java

Jak ustawić opcje dotyczące Javy:

(uwaga - zapis typu "Narzędzia -> Opcje internetowe" oznacza, że z menu przeglądarki należy wybrać opcję "Narzędzia". Następnie z podmenu "Narzędzia", które się pokaże, należy wybrać opcję "Opcje internetowe")
 • Internet Explorer 5.0/5.5/6.0

  Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Zaawansowane

  • jeśli jest sekcja "Microsoft VM", to musi być tam włączona opcja "Włączony kompilator Java JIT
  • jeśli nie ma sekcji "Microsoft VM", to powinna być sekcja "Java (Sun)" i tam należy włączyć opcję "Use Java 2...."
  • jeśli nie ma żadnej z powyższych sekcji, to należy ściągnąć Javę i zainstalować


 • Netscape Navigator 4.x

  Edit -> Preferences -> sekcja Advanced

  • opcje "Enable Java" i "Enable JavaScript" muszą być włączone


 • Netscape Navigator 6.0

  Edit -> Preferences -> sekcja Advanced

  • opcje "Enable Java" i "Enable JavaScript for Navigator" muszą być włączone


 • Netscape Navigator 7.0

  Edit -> Preferences -> sekcja Advanced

  • opcja "Enable Java" musi być włączona
  • w podsekcji "Scripts & Plugins należy włączyć "Enable JavaScript for Navigator"


 • Opera 6.0/7.0

  File -> Preferences -> sekcja Multimedia

  • w sekcji Media types należy włączyć "Enable Java"
  • w sekcji JavaScript należy włączyć "Enable JavaScript"
  • w przypadku braku możliwości włączenia Javy należy należy ściągnąć Javę i zainstalować