Konfiguracja Javascript

Jak ustawić opcje dotyczące cookies:

(uwaga - zapis typu "Narzędzia -> Opcje internetowe" oznacza, że z menu przeglądarki należy wybrać opcję "Narzędzia". Następnie z podmenu "Narzędzia", które się pokaże, należy wybrać opcję "Opcje internetowe")
 • Internet Explorer 5.0/5.5

  Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Zabezpieczenia

  • poziom zabezpieczeń musi być ustawiony na średni (lub niższy)
  • jeśli poziom jest "niestandardowy", to obydwie opcje dotyczące "cookies" muszą być ustawione na "włącz" lub "monituj"


 • Internet Explorer 6.0

  Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Prywatność

  • poziom prywatności musi być ustawiony na średni (lub niższy)
  • po wciśnięciu "Edytuj" należy sprawdzić, czy na liście nie ma wpisów "cronix.pl" i "zagraj.pl" z ustawieniem "zawsze blokuj". Jeśli są, to trzeba je usunąć


 • Netscape Navigator 4.x

  Edit -> Preferences -> sekcja Advanced

  • należy ustawić "accept all cookies"


 • Netscape Navigator 6.0/7.0

  Edit -> Preferences -> sekcja Privacy & Security

  • należy ustawić "enable all cookies"


 • Opera 6.0/7.0

  File -> Preferences -> sekcja Privacy

  • należy ustawić "enable cookies" i Automatically accept all cookies, Accept from all servers
  • wcisnąć "Edit server filters" i sprawdzić, czy pod opcjami "Refuse from server" i "Refuse from domain" nie ma wpisanych serwerów z końcówką "cronix.pl" i "zagraj.pl". Jeśli są, to trzeba je usunąć.