Konfiguracja cache

Jak wyczyścić cache (pamięć podręczną) w przeglądarce:

(uwaga - zapis typu "Narzędzia -> Opcje internetowe" oznacza, że z menu przeglądarki należy wybrać opcję "Narzędzia". Następnie z podmenu "Narzędzia", które się pokaże, należy wybrać opcję "Opcje internetowe")
 • Internet Explorer 5.0/5.5/6.0

  Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka Ogólne

  • w sekcji Tymczasowe pliki internetowe wcisnąć przycisk "Usuń pliki"


 • Netscape Navigator 4.x/6.0/7.0

  Edit -> Preferences -> sekcja Advanced -> podsekcja Cache

  • wcisnąć przyciski "Clear Memory Cache" i "Clear Disk Cache"


 • Opera 6.0/7.0

  File -> Preferences -> sekcja History and Cache

  • w sekcji Disk cache należy wcisnąć przycisk "Empty now"